ทอท. ได้เข้าร่วมการประชุม 2019 ACI Asia-Pacific /World Annual General Assembly, Conference and Exhibition

ทอท. ได้เข้าร่วมการประชุม 2019 ACI Asia-Pacific /World Annual General Assembly, Conference and Exhibition

วันนี้ (3 เม.ย.62) เวลา 09.00 น. นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รญศ. พร้อมด้วย ผอก.สนกต. และ ผอก.ฝกต.ได้เข้าร่วมการประชุม 2019 ACI Asia-Pacific /World Annual General Assembly, Conference and Exhibition ณ Asia World Expo เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี...