ทอท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Narita International Airport Promotion Foundation(NPF)

ทอท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Narita International Airport Promotion Foundation(NPF)

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2561 นางศรัญญา บุณยวัทน์ ผอก.ฝปต.เป็นผู้แทน ทอท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Narita International Airport Promotion Foundation(NPF) โดยมี Mr. Ryosuke Nozawa, Chief, Environmental Division, Environmental Section II เป็นหัวหน้าคณะฯ...
การประชุม AOT-YACL Executive Meeting 2018

การประชุม AOT-YACL Executive Meeting 2018

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(ทอท.) และ Mr. Htun Myint Naing ประธานบริษัท Yangon Aerodrome Company Limited (YACL) ซึ่งบริหาร ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและเป็นบริษัทที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง...