คณะผู้แทน ทอท.เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ของท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี

คณะผู้แทน ทอท.เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ของท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี

  เมื่อวันที่ 12 ม.ค.61 น.ส.ศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รญศ.พร้อมด้วยผู้บริหาร ทอท.ได้เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ของท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยมี Mr. Moon Jae-in ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเกาหลีเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย Ms. Kim...