ทอท.ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Incheon Smart Airport Master Plan และระบบ Mobile Personal Assistant พร้อมเยี่ยมชมอาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 และ 2 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี

ทอท.ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Incheon Smart Airport Master Plan และระบบ Mobile Personal Assistant พร้อมเยี่ยมชมอาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 และ 2 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.62 นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ ทอท. พร้อมด้วยพลเอกศุภวัฒน์ เชิดธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอท.ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ.และคณะผู้บริหาร ทอท.ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Incheon Smart Airport Master Plan...
ต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะผู้แทนของ Narita International Airport Corporation (NAA)

ต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะผู้แทนของ Narita International Airport Corporation (NAA)

ในวันนี้(20 มี.ค.62) นางศรัญญา บุณยวัทน์ ผอก.สนกต. นางลัชชิดา อาภาพันธ์ุ ผอก.ฝกอ.และนายธเนศ รัตนเนนย์ ผอก.ฝปต.ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะผู้แทนของ Narita International Airport Corporation (NAA) โดยมี Mr.Shinichiro Motomiya ตำแหน่ง Vice President,...
กอญ.เข้าร่วมการประชุมและบรรยายในหัวข้อ Turning from State Administration to the State Enterprise Model

กอญ.เข้าร่วมการประชุมและบรรยายในหัวข้อ Turning from State Administration to the State Enterprise Model

ในวันนี้ (14 มี.ค.62) นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ.เข้าร่วมการประชุมและบรรยายในหัวข้อ Turning from State Administration to the State Enterprise Model โดยได้รับเชิญจาก Mr.Somboon Daosavanh, General Director of Airports of Laos (AOL) เพื่อให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงาน...
คณะผู้แทน ทอท.เข้าร่วมการประชุม ACV – AOT Executive Meeting 2018

คณะผู้แทน ทอท.เข้าร่วมการประชุม ACV – AOT Executive Meeting 2018

คณะผู้แทน ทอท.เข้าร่วมการประชุม ACV – AOT Executive Meeting 2018 นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต หบง.พร้อมคณะผู้แทน ทอท.ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม ACV-AOT Executive Meeting ระหว่างวันที่ 20-21 ธ.ค.61 ณ สำนักงานใหญ่ Airports Corporation of Vietnam (ACV)...
รบรอบ 111 ปีวันชาติราชอาณาจักรภูฏาน ณ โรงแรมอนันตรา สยาม

รบรอบ 111 ปีวันชาติราชอาณาจักรภูฏาน ณ โรงแรมอนันตรา สยาม

ในวันนี้ (17 ธ.ค.61) นางศรัญญา บุณยวัทน์ ผอก.สนกต.เป็นผู้แทน ทอท.มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ H.E.Mr. Tshewang Chophel Dorji เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปีวันชาติราชอาณาจักรภูฏาน ณ โรงแรมอนันตรา สยาม...