คณะผู้แทน ทอท.ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง (PEK) สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะผู้แทน ทอท.โดยมี น.ท. ฤทธิรงค์ ก้อนมณี ชญม.เป็นหัวหน้าคณะ เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ Aviation Standard, Airport Planning & Development และ Human Resources Management and Development  ณ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง (PEK)...

AOT-MUC Management Exchange 2018

AOT - MUC Management Exchange Program 2018 ทอท.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่าง ท่าอากาศยานมิวนิก(MUC) และ ทอท.ตามโครงการ AOT - MUC Management Exchange Program 2018 ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-18 ก.ค.61 โดยในวันที่ 13 ก.ค. 61 กอญ.รญศ.และ...

AOT Sister Airport CEO Forum 2018

AOT Sister Airport CEO Forum 2018 11 to 13 July at Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld hosted by Foreign Cooperation and Protocol Department Airports of Thailand Public Company Limited             (12 กรกฎาคม 2561) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด...

High Performance Organization, Risk Prevention and Control และ Capacity Management ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง (PVG) และท่าอากาศยานหงเฉียว(SHA)

คณะผู้แทน ทอท.โดยมีนางวันพร บัวศรี ชญศ.เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยผู้แทนจากสายงานยุทธศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ High Performance Organization, Risk Prevention and Control และ Capacity Management ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง...

Security Screening Process, Airside Operations, Landside Services and Facilities และ Social Responsibility and Sustainability ณ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (NRT)

คณะผู้แทน ทอท.โดยมีนายปฐม ธรรมธรานนท์ ผอก.ฝรภ.ทสภ.เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยผู้แทนจาก ทสภ. ทดม.ทภก. ทหญ.และ ฝกส.เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ Security Screening Process, Airside Operations, Landside Services and Facilities และ Social...

Waste Management, Technology and Innovation for Passenger Services and Driving Revenues และ Joint Venture or Subsidiary Companies ณ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ (KIX)

คณะผู้แทน ทอท.โดยมี น.ต.มณธนิก  รักงาม ผชม.เป็นหัวหน้าคณะพร้อมผู้แทนจาก ทชม., สงทส., ฝวน.และ ฝพธ.เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ Waste Management, Technology and Innovation for Passenger Services and Driving Revenues และ Joint Venture or...

ทอท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Narita International Airport Promotion Foundation(NPF)

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2561 นางศรัญญา บุณยวัทน์ ผอก.ฝปต.เป็นผู้แทน ทอท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Narita International Airport Promotion Foundation(NPF) โดยมี Mr. Ryosuke Nozawa, Chief, Environmental Division, Environmental Section II เป็นหัวหน้าคณะฯ...

การประชุม AOT-YACL Executive Meeting 2018

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(ทอท.) และ Mr. Htun Myint Naing ประธานบริษัท Yangon Aerodrome Company Limited (YACL) ซึ่งบริหาร ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและเป็นบริษัทที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง...