ทอท.ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Incheon Smart Airport Master Plan และระบบ Mobile Personal Assistant พร้อมเยี่ยมชมอาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 และ 2 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.62 นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ ทอท. พร้อมด้วยพลเอกศุภวัฒน์ เชิดธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอท.ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ.และคณะผู้บริหาร ทอท.ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Incheon Smart Airport Master Plan...

ต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะผู้แทนของ Narita International Airport Corporation (NAA)

ในวันนี้(20 มี.ค.62) นางศรัญญา บุณยวัทน์ ผอก.สนกต. นางลัชชิดา อาภาพันธ์ุ ผอก.ฝกอ.และนายธเนศ รัตนเนนย์ ผอก.ฝปต.ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะผู้แทนของ Narita International Airport Corporation (NAA) โดยมี Mr.Shinichiro Motomiya ตำแหน่ง Vice President,...

กอญ.เข้าร่วมการประชุมและบรรยายในหัวข้อ Turning from State Administration to the State Enterprise Model

ในวันนี้ (14 มี.ค.62) นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ.เข้าร่วมการประชุมและบรรยายในหัวข้อ Turning from State Administration to the State Enterprise Model โดยได้รับเชิญจาก Mr.Somboon Daosavanh, General Director of Airports of Laos (AOL) เพื่อให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงาน...

ทอท.ให้การต้อนรับคณะผู้แทนของ Narita International Airport Corporation 

  ทอท.ให้การต้อนรับคณะผู้แทนของ Narita International Airport Corporation   ในวันนี้(7 ก.พ.62) นางศรัญญา บุณยวัทน์ ผอก.สนกต. เป็นผู้แทน ทอท.ให้การต้อนรับคณะผู้แทนของ Narita International Airport Corporation (NAA) โดยมี Mr.Takanori Ashida ตำแหน่ง Senior Manager,...

คณะผู้แทน ทอท.เข้าร่วมการประชุม ACV – AOT Executive Meeting 2018

คณะผู้แทน ทอท.เข้าร่วมการประชุม ACV – AOT Executive Meeting 2018 นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต หบง.พร้อมคณะผู้แทน ทอท.ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม ACV-AOT Executive Meeting ระหว่างวันที่ 20-21 ธ.ค.61 ณ สำนักงานใหญ่ Airports Corporation of Vietnam (ACV)...

Sister Airport Agreement Signing Ceremony between AOT-ACSA

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 117 / 2561 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ทอท.ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement) ร่วมกับบริษัท Airports Company South Africa (14 ธันวาคม 2561) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด...

AOT-ACSA Executive Meeting 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 118 / 2561 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ภาพข่าว: ทอท.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AOT-ACSA Executive Meeting 2018  นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด...

ทอท.และ AOL ร่วมกันจัดการประชุมความร่วมมือด้านโครงการ Certify Hub

ในวันนี้ (15 พ.ย.61) นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ.และ Mr.Somboon Daosavanh, General Director of Airports of Laos (AOL) ร่วมกันจัดการประชุมความร่วมมือด้านโครงการ Certify Hub โดย ทอท.ได้นำเสนอข้อมูลการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกของ ทอท. (Certify...