ทอท.ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Incheon Smart Airport Master Plan และระบบ Mobile Personal Assistant พร้อมเยี่ยมชมอาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 และ 2 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.62 นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ ทอท. พร้อมด้วยพลเอกศุภวัฒน์ เชิดธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอท.ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ.และคณะผู้บริหาร ทอท.ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Incheon Smart Airport Master Plan...

กอญ.เข้าร่วมการประชุมและบรรยายในหัวข้อ Turning from State Administration to the State Enterprise Model

ในวันนี้ (14 มี.ค.62) นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ.เข้าร่วมการประชุมและบรรยายในหัวข้อ Turning from State Administration to the State Enterprise Model โดยได้รับเชิญจาก Mr.Somboon Daosavanh, General Director of Airports of Laos (AOL) เพื่อให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงาน...

Sister Airport Agreement Signing Ceremony between AOT-ACSA

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 117 / 2561 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ทอท.ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement) ร่วมกับบริษัท Airports Company South Africa (14 ธันวาคม 2561) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด...

คณะผู้แทน ทอท.ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง (PEK) สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะผู้แทน ทอท.โดยมี น.ท. ฤทธิรงค์ ก้อนมณี ชญม.เป็นหัวหน้าคณะ เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ Aviation Standard, Airport Planning & Development และ Human Resources Management and Development  ณ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง (PEK)...

AOT-MUC Management Exchange 2018

AOT - MUC Management Exchange Program 2018 ทอท.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่าง ท่าอากาศยานมิวนิก(MUC) และ ทอท.ตามโครงการ AOT - MUC Management Exchange Program 2018 ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-18 ก.ค.61 โดยในวันที่ 13 ก.ค. 61 กอญ.รญศ.และ...

AOT Sister Airport CEO Forum 2018

AOT Sister Airport CEO Forum 2018 11 to 13 July at Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld hosted by Foreign Cooperation and Protocol Department Airports of Thailand Public Company Limited             (12 กรกฎาคม 2561) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด...

High Performance Organization, Risk Prevention and Control และ Capacity Management ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง (PVG) และท่าอากาศยานหงเฉียว(SHA)

คณะผู้แทน ทอท.โดยมีนางวันพร บัวศรี ชญศ.เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยผู้แทนจากสายงานยุทธศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ High Performance Organization, Risk Prevention and Control และ Capacity Management ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง...

Security Screening Process, Airside Operations, Landside Services and Facilities และ Social Responsibility and Sustainability ณ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (NRT)

คณะผู้แทน ทอท.โดยมีนายปฐม ธรรมธรานนท์ ผอก.ฝรภ.ทสภ.เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยผู้แทนจาก ทสภ. ทดม.ทภก. ทหญ.และ ฝกส.เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ Security Screening Process, Airside Operations, Landside Services and Facilities และ Social...

Waste Management, Technology and Innovation for Passenger Services and Driving Revenues และ Joint Venture or Subsidiary Companies ณ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ (KIX)

คณะผู้แทน ทอท.โดยมี น.ต.มณธนิก  รักงาม ผชม.เป็นหัวหน้าคณะพร้อมผู้แทนจาก ทชม., สงทส., ฝวน.และ ฝพธ.เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ Waste Management, Technology and Innovation for Passenger Services and Driving Revenues และ Joint Venture or...