ในวันนี้ (15 พ.ย.61) นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ.และ Mr.Somboon Daosavanh, General Director of Airports of Laos (AOL) ร่วมกันจัดการประชุมความร่วมมือด้านโครงการ Certify Hub โดย ทอท.ได้นำเสนอข้อมูลการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกของ ทอท. (Certify Hub for Perishable Cargo) และโครงการ Digital Platform ให้กับคณะผู้บริหารของ AOL,Hung Huang Logistics Co.,Ltd (HHL), Lao-Japan Airport Terminal Service (L-JATS) และ P.T.Air Cargo Co.,Ltd.พร้อมเข้าเยี่ยมชมอาคารคลังสินค้าของท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทั้งนี้ AOL (ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า Lao Airports Authority (LAA)) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement : SAA) กับ ทอท. เมื่อวันที่ 27 ก.ย.57