ในวันนี้ (17 ธ.ค.61) นางศรัญญา บุณยวัทน์ ผอก.สนกต.เป็นผู้แทน ทอท.มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ H.E.Mr. Tshewang Chophel Dorji เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปีวันชาติราชอาณาจักรภูฏาน ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ