เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2561 นางศรัญญา บุณยวัทน์ ผอก.ฝปต.เป็นผู้แทน ทอท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Narita International Airport Promotion Foundation(NPF) โดยมี Mr. Ryosuke Nozawa, Chief, Environmental Division, Environmental Section II เป็นหัวหน้าคณะฯ ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ Technology for Passenger Services และ Customer Satisfaction Program พร้อมทั้งเยี่ยมชมการบริหารจัดการภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ทสภ. ทั้งนี้ NPF เป็นบริษัทในเครือของ Narita International Airport Corporation (NAA) ผู้บริหารท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยานกับ ทอท.