ในวันนี้ (11 มี.ค.62) คณะผู้แทน ทอท.โดยมีนางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รญศ.เป็นหัวหน้าคณะ เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อแผนฉุกเฉินท่าอากาศยาน แผนเผชิญเหตุและการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ พร้อมเยี่ยมชมอาคารผู้โดยสารและพื้นที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ณ Manila Ninoy Aquino International Airport (NAIA) กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในโอกาสที่เดินทางไปร่วมงาน The 17th Route Development Forum for Asia Region ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อรับมอบการเป็นเจ้าภาพจัดงาน The Route Development Forum Asia 2020 ในประเทศไทย ในการนี้ Mr.Eddie V.Monreal, General Manager of Manila International Airport Authority (MIAA)ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้แทน ทอท.ดังกล่าว


——————–

ฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ
สำนักกิจการต่างประเทศ
โทร. 0-2132-2292
โทรสาร 0-2132-2245