การประชุมร่วมกับผู้แทนท่าอากาศยานมิวนิคในหัวข้อ Certified Hub for Perishable Goods

การประชุมร่วมกับผู้แทนท่าอากาศยานมิวนิคในหัวข้อ Certified Hub for Perishable Goods

ตามที่ ทอท.ได้มีการประชุมร่วมกับผู้แทนท่าอากาศยานมิวนิคเมื่อวันที่ 7 ส.ค.58 เวลา 15.30 –16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการชั้น 7 สนญ.ทอท.โดยมี ผอญ.เป็นประธานและมีผู้เข้าร่วม ประชุมประกอบด้วย รญศ., รญอ., ผอก.สนกต., ผอก.สบวท., ผชช.10 ทอท.รก.ผอก.ฝผพ., ผอก.ฝปต., ผอก.ฝกท.,...