ทอท. ได้เข้าร่วมการประชุม 2019 ACI Asia-Pacific /World Annual General Assembly, Conference and Exhibition

ทอท. ได้เข้าร่วมการประชุม 2019 ACI Asia-Pacific /World Annual General Assembly, Conference and Exhibition

วันนี้ (3 เม.ย.62) เวลา 09.00 น. นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รญศ. พร้อมด้วย ผอก.สนกต. และ ผอก.ฝกต.ได้เข้าร่วมการประชุม 2019 ACI Asia-Pacific /World Annual General Assembly, Conference and Exhibition ณ Asia World Expo เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี...
ทอท. ได้เข้าร่วมการประชุม 27th ACI Asia-Pacific Regional Board

ทอท. ได้เข้าร่วมการประชุม 27th ACI Asia-Pacific Regional Board

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.62 นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รญศ. เข้าร่วมการประชุม 27th ACI Asia- Pacific Regional Board ในฐานะกรรมการ ACI Asia-Pacific ณ Hong Kong SkyCity Marriott Hotel เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีละ 2...
ทอท. ได้เข้าร่วมการประชุม 59th Meeting of the ACI World Governing Board

ทอท. ได้เข้าร่วมการประชุม 59th Meeting of the ACI World Governing Board

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.62 นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รญศ. เข้าร่วมการประชุม ACI World Governing Board ครั้งที่ 59 ในฐานะกรรมการ ACI World Governing Board (WGB) ณ Hong Kong SkyCity Marriott Hotel เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน...