รญศ.เข้าร่วมการประชุม The 24th ACI Asia-Pacific Regional Board Meeting

เมื่อ 16 ต.ค.60 น.ส.ศศิสุภา สุคนธทรัพย์ รญศ.ในฐานะ ACI Asia-Pacific Regional Board of Director เข้าร่วมการประชุม The 24th ACI Asia-Pacific Regional Board Meeting ณ กรุงพอร์ตหลุยส์ สาธารณรัฐมอริเซียสระหว่างวันที่ 13-20 ต.ค.60 ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี...